Norges Bank tilbød 50 basispunkter
Foto av Victoria Klesty (Reuters/Scanpix).

Norges sentralbank hevet renten torsdag med 50 basispunkter til 2,25 prosent.

Lønn har blitt økt i et forsøk på å redusere inflasjonen, hevdet den sentrale finansinstitusjonen.

Inflasjonen er godt over 2 %-målet, og utsiktene er at inflasjonen vil holde seg høy lenger enn forventet, ifølge bankens uttalelse som siterer sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Årlig inflasjon i Norge nådde 6,5 % i august.

Basert på dagens forhold, utsikter og risiko, mener sentralbanken at lønningene mest sannsynlig må heves i november.

Etter det nylige vedtaket når lønningene i Norge sitt høyeste nivå siden 2011. og som forventet av banken vil den nå 3 % i perioden. Lønnsbanen vil avhenge av utviklingen i oljeøkonomien, men prognosene om saken, som den norske sentralbanken la til, er mer vage enn vanlig.

Etter vedtaket gikk EUR/NOK-kursen ned en kort stund, men torsdag ettermiddag hadde den norske kronen allerede en tendens til å styrke seg, kursen nådde 10.1808.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.