Innvandrere i Norge: hvor mange, hvem er de og hvor kommer de fra?

Ifølge data fra Statistisk sentralbyrå har Norge i dag en befolkning på 5 374 807. Ifølge de siste innvandringsrelaterte dataene var det i 2020 registrert 790 497 innvandrere i Norge. Sammenlignet med i fjor har antall utenlandsfødte bosatt i Norge økt med 3,3 %. Migrasjonsindeksen i landet er positiv – 25 327 personer.

188 757 personer er født i Norge, men er barn av innvandrere. Derfor bor det i dag totalt 979 254 personer med innvandrerbakgrunn i Norge, eller 18,2 %. hele befolkningen.

Norsk reaksjon på innvandrere

Statistisk sentralbyrå indikerer at holdningen til utlendinger som bor i landet har blitt mer positiv de siste 10 årene i den norske befolkningen. Fra 2010 til 2019 økte antallet personer som «virkelig er enige» i at de fleste innvandrere beriker Norges kulturliv fra 34 % til 38 %.

i 2019 sier 8 prosent av innbyggerne at de er «fast overbevist» om at innvandrere øker usikkerheten i samfunnet. i 2010 var det 11 prosent. Antallet personer som er enige i denne påstanden har også gått ned med 36 %. opptil 24 prosent

På spørsmål om nordmenn synes innvandrere «gjør et viktig bidrag til arbeidssfæren», både i 2010 og 2019, svarte 31 %. helt enig, kun 3 % var helt uenig.

56 prosent nordmenn mener at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få oppholdstillatelse i Norge bør forbli de samme som i dag.

Hvor kommer innvandrere fra?

De fem beste opprinnelseslandene for innvandrere som for tiden bor i Norge er Polen, Litauen, Sverige, Syria og Somalia. 48 prosent av alle personer med innvandrerbakgrunn kommer fra Europa. 33,5 % kommer fra Asia, 14 % – fra Afrika, 2,9 prosent. – fra Latin-Amerika, 1,3 %. – fra Nord-Amerika.

Hvor bor innvandrere?

Byen med flest innvandrere i Norge er Oslo. For tiden bor 25 % i hovedstaden. ikke norsk. Nærmere 30 prosent Oslo-innbyggere er innvandrere eller barn av innvandrere. I Oslo-forsteder som Sondre Nordstrand, Stovner og Alna består halvparten av befolkningen av innvandrere.

For tiden vokser Oslos innvandrerbefolkning raskere enn den norske befolkningen. Den største etniske minoriteten i byen er pakistanerne. Svensker, polakker og somaliere utgjør også en stor del.

Mindre enn 5 % bor vest i landet. innvandrere. I Bergen, Norges nest største by, utgjør personer med innvandrerbakgrunn kun 1,5 % av befolkningen. befolkning. Den største etniske minoritetsgruppen i Bergen er polakkene.

I Hammerfest, den nordligste byen i Norge, 13,5 %. dens innbyggere er ikke nordmenn.

Norge er preget av mindre mikrosegregering, noe som gjør at innvandrere fra ikke-europeiske land fordeler seg jevnere på resten av befolkningen. Oslo er riktignok et unntak. Forskerne peker på at det å bo utenfor byen i Norge kan være et attraktivt alternativ for noen innvandrere, da det kan være lettere å finne arbeid i disse områdene.

Hvor mange utlendinger blir offisielt norske statsborgere?

I følge SSB ble 13 200 personer norske statsborgere i 2019. I løpet av de siste 10 årene har 138 479 personer blitt norske statsborgere. De fleste av disse nye statsborgerne kom fra Asia (inkludert Tyrkia og Kypros) og Afrika. Mer enn tusen og et halvt nye borgere kommer fra Europa. 700 av de nye statsborgerne var tidligere statsløse eller av ukjent nasjonalitet.

Hva motiverer deg til å komme til Norge?

De vanligste årsakene SSB oppgir er arbeid, familie og studier. i 2019 var den mest populære årsaken jobb.

For tiden er de største innvandrergruppene på arbeidsmarkedet polakker (99 000) og litauere (39 000).

De nest mest populære årsakene til migrasjon er familiesaker, den tredje søker asyl og den fjerde er vitenskap. i 2019 nådde sysselsettingsgraden for innvandrere i Norge 66,9 %. (69,5 % på landsbasis) Innvandrerarbeidsledigheten nådde 7,7 %. (i landet – 3,7 %)

i 2020 i følge dataene bodde 238 281 personer med flyktningbakgrunn i Norge (4,4 % av Norges totale befolkning).

De fleste flyktningene kommer fra Asia, etterfulgt av Afrika.

Utarbeidet av local.no.

Likte du? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Innvandrere i Norge: hvor mange, hvem er de og hvor kommer de fra?

sfgdfg

Nicolia Hansen

Hipstervennlig matfanatiker. Prisvinnende arrangør. Typisk ølfanatiker.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *