I det elektroniske søknadssystemet er det størst antall søknader til grunnstudier ved LU og RTU / Artikkel

Antall søknader godkjent av LU på tvers av alle prioriteringer er 19 764, men 4 694 søknader ble godkjent som førsteprioritet i noen av LUs studieprogram. Da også muligheten til å godkjenne søknader personlig opphørte, passerte antallet innvilgede søknader 20 000. Av totalt 20 062 søknader ble 4 775 godkjent som førsteprioritet.

På den annen side nådde antallet søknader godkjent av RTU i alle prioriteringer 12 156 søknader på ettermiddagen, men 2 337 studenter som ønsket å studere ble angitt som førsteprioritet. Da muligheten til å godkjenne søknader personlig opphørte, nådde antallet godkjente søknader 12 345 søknader. Av disse ble 2.385 søknader innvilget som førsteprioritet.

Per mandag ettermiddag kom det inn totalt 10 356 studiesøknader, hvorav flertallet, 9 353 søknader, ble godkjent. Selv om den elektroniske søknaden om grunnstudier er avsluttet, kan søknader fortsatt godkjennes personlig.

Med opphør av muligheten til å godkjenne søknader personlig kom det inn totalt 10 388 studiesøknader i den enhetlige opptaksportalen, hvorav 9 537 ble godkjent.

Mandag ettermiddag ble det også godkjent over 1000 søknader i alle prioriteringer ved Latvian University of Biosciences and Technologies (LBTU), Daugavpils University (DU) og Banking University (BA) – henholdsvis 3 087, 1 254 og 1 005 søknader.

På den annen side ble prioriterte søknader godkjent av mer enn 200 studenter som ønsket å studere ved LBTU, DU, University of Liepāja (LiepU) og Rēzekne Academy of Technology (RTA) – henholdsvis 788, 487, 291, 278 søknader. .

De færreste søknadene ble godkjent ved University of Information Systems Management (ISMA) – 148 søknader, hvorav 15 ble godkjent på første prioritet.

De fleste av de godkjente søknadene er for studier ved studieprogrammene «Medisin», «Informatikk», «Psykologi», «Kommunikasjonsvitenskap», «Juss», «Førskolelærer» og «Bedriftsledelse» ved Universitetet i Warszawa.

På den annen side, blant godkjente søknader om studier ved andre universiteter, er RTU-programmene «Datasystemer», «Arkitektur» og «Informasjonsteknologi» de mest populære.

Samlet opptaksprøve vil som vanlig foregå i to runder. Resultatene av første runde forventes å bli offentliggjort 28. juli klokken 17.00 og resultatene av andre runde 1. august klokken 17.00.

Resultatene av konkurransen vil bli annonsert i den elektroniske tjenesten «Latvija.lv» «Elektronisk søknad om studier i lavere programmer», samt i form av tekstmeldinger og e-post.

Etter å ha fått kjennskap til resultatene av første runde av konkurransen, må søkeren ta stilling til om de ønsker å fortsette å delta i konkurransen for de studieprogrammene som er angitt i søknaden eller om de ikke ønsker å søke studier ved ett studieprogram. .

Kandidaten får studieplass i første runde av konkurransen dersom denne studieplassen godkjennes som førsteprioritet ved konkurransens slutt. Dersom dette ikke bekreftes ved slutten av konkurransen, vil kandidaten ikke oppnå studieplass i første runde av konkurransen og kan oppnå studieplass i andre runde av konkurransen.

På den annen side, hvis kandidaten i den første runden av konkurransen oppnådde en studieplass i sin første valgte prioritet, er denne studieplassen garantert til ham på betingelse av at kandidaten fra 31. juli til 1. august presenterer seg ved universitetet av det første prioriterte studiet for å signere en studiekontrakt eller bekrefte sin beslutning om å fullføre studiene innen fristen gitt av det tilsvarende universitetet.

Dersom kontrakten inngås i den aktuelle høyere utdanningsinstitusjonen til en annen periode eller hvis det ikke er mulig å komme til høyere utdanningsinstitusjonen på de angitte datoene, men det er et ønske om å beholde den oppnådde studieplassen, mellom 28. juli og august . Fra kl. 13.00 til 16.00 må du aktivere menyen «Bekreft stedet oppnådd» i e-tjenesten til portalen «Latvija.lv».

Søknad om studier vil skje etter prioriteringssystemet og takket være konkurransen vil hver kandidat kunne få studieplass i et studieprogram. Opptak til grunnstudier på heltid skjer på konkurransegrunnlag basert på resultater fra sentraliserte eksamener.

Dette er det første skoleåret hvor nyutdannede på videregående skole må bestå eksamenen i latvisk språk, matematikk og fremmedspråk minst på optimalt nivå og to av de 14 eksamenene som tilbys på høyeste nivå for å få et sertifikat for slutten av generell videregående opplæring . utdanning.

De ulike nivåene av sentraliserte eksamener vil bli sammenlignet ved å bruke koeffisienter. En koeffisient på 0,75 vil bli brukt for eksamener av det optimale læringsinnholdsnivået, og 0,50 for sentralisert eksamen av det generelle læringsinnholdsnivået.

For eksempel, hvis studentens prestasjoner i eksamener på høyeste og optimale nivå vil bli vurdert til 100 %, vil ved opptak eksamen på høyeste nivå bli vurdert til 100 % og resultatet av eksamen på Det optimale nivået vil bli evaluert på 75 %.

Takket være det enhetlige systemet, tilgjengelig på nettsiden, vil nyutdannede på videregående skole kunne søke om studier ved University of Latvia, Riga tekniske universitet, Latvian University of Biosciences and Technologies, University of banks, ved University of Daugavpils, ved Universitetet i Liepāja, i Rēzekne. Academy of Technology, University of Vidzeme, University of Information Systems Management, University of Ventspils og ved University of Economics and Culture.

Innmelding til Latvian Academy of Culture, Latvian Academy of Arts, Latvian Academy of Music Jāzeps Vītolas, Latvian Academy of National Defense og Latvian Academy of Sports Pedagogy utføres separat. Opptaksprosedyrene er også forskjellige ved private universiteter.

Liv Malthe

Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *