Skribent: Liv Malthe

Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert

Norsk ambassadør i Latvia besøker Jelgava

Under besøket møtte ambassadøren representanter for Jelgava minoritetsforeninger ved det offentlige senteret i Jelgava kommune og besøkte også Jelgava kommunestyre, hvor han diskuterte konflikten mellom Russland og Ukraina, om deltakelsen av Jelgava kommune i mottakelsen av flyktninger, av resultatene. regionreform

Amerikanerne gjennomfører nok en atomprøvesprengning

USA forklarer at intensjonen var å forbedre sin evne til å oppdage lavkrafts atomeksplosjoner rundt om i verden. «Disse eksperimentene fremmer vår innsats for å utvikle ny teknologi til støtte for amerikanske ikke-spredningsmål,» sa Cory Hinderstein, en talsperson for National

Bartasevic avskjediget som ordfører i Rezekne

Bērziņa forklarer at kommunesjefen må opptre i tråd med loven. Når det gjelder Rēzekne, ble det begått bevisste og alvorlige brudd som påvirket planleggingen og gjennomføringen av kommunebudsjettet. Slike brudd er uakseptable, ordføreren må holdes ansvarlig for sine handlinger. Inga