Omdømmet til LBTU i det latviske samfunnet har vokst betydelig


Latviske landbruksuniversitetet.

Foto: LETA

I 2023 har det samlede omdømmet til Latvian Biosciences and Technology University (LBTU) økt betydelig, og okkuperte den nest høyeste omdømmeindeksen i høyere utdanningssektoren i Latvia. Det latviske samfunnet stoler på universitetet på lang sikt og legger stor vekt på kvaliteten på utdanningen det gir. Dette er konklusjonen av studien om omdømmet til latviske høyere utdanningsinstitusjoner utført av Kantar Group, som ble gjennomført for syvende år i vår og inkluderte en vurdering av situasjonen til de ni største høyere utdanningsinstitusjonene .

I fjor gjennomgikk LBTU en rebrand, som inkluderte endringer i universitetets navn, strategi og grafiske identitet. De påvirket generell synlighet og ulike omdømmemålinger. Som resultatene av omdømmestudien viser, har anerkjennelsen av universitetet vært gjennomgående svært høy i syv år, og 91-94% av befolkningen i alderen 15-60 kjenner til universitetet i Jelgava. Selv om den har falt litt i år med tre prosentpoeng, er den fortsatt betydelig over gjennomsnittsindikatoren for UH-sektoren.

På den annen side har omdømmet til LBTU hatt en enestående oppgang og med 67 indekspoeng kan det vurderes som moderat høyt. Sammenlignet med det generelle omdømmet til den latviske sfæren for høyere utdanning, er omdømmenivået til LBTU over gjennomsnittsindikatoren i den generelle befolkningsgruppen, som har opplevd en nedgang i løpet av året. LBTUs omdømme har også økt betydelig blant ungdomsmålgruppen i år: LBTUs indeks steg fra 56 indekspoeng i 2022 til 62 poeng i år. Derfor er LBTUs omdømme i år over gjennomsnittet blant ungdomsmålgruppen som helhet, som er på 56 indekspoeng.

«Omdømme reflekterer universitetets attraktivitet i publikums øyne og dets forventninger til den generelle funksjonen, tjenestene som ytes og oppnådde indikatorer. Vi ser at innbyggerne har lagt merke til det vi har gjort, har satt pris på det og ser potensialet i universitetet. I tillegg er det objektive årsaker til økningen i omdømmet – nyutdannede ved universitetet vårt har en av de høyeste sysselsettingsratene i Latvia, og Jelgava har blitt et vellykket startpunkt for tusenvis av unge spesialister i nesten alle sektorer av økonomi, sier LBTU-rektor Irina Pilvere.

I likhet med hele forskningsperioden, er også i år det omdømmeforbedrende aspektet ved LBTU den langsiktige tilliten til universitetet. Kompetanse, eller den rasjonelle dimensjonen av omdømme, er som før et sterkt punkt ved LBTU. I tillegg har vurderingen av attraktiviteten til LBTUs omdømme i samfunnet økt betydelig i løpet av året. Skårene for attraktivitets- og kompetansedimensjonene blant befolkningen er betydelig høyere enn for alle universitetene målt til sammen, mens blant ungdom tilsvarer skårene for begge dimensjonene gjennomsnittsskårene for domenet.

Det er interessant å merke seg at andelen positive kommentarer på LBTU har økt betraktelig i løpet av året. Et nesten absolutt flertall på 87 % av publikum gir spontant positive tilbakemeldinger på LBTU. Som oftest nevner innbyggerne bildet/omdømmet til LBTU generelt og tjenestene/aktivitetene som tilbys som positive. I tillegg har andelen positive anmeldelser knyttet til tjenestene/aktivitetene som tilbys av LBTU økt betraktelig i løpet av året.

Forskning på omdømmet til latviske universiteter er organisert og utført av markeds-, sosial- og medieforskningsselskapet Kantar, ved å bruke den internasjonalt godkjente TRI*M™-metoden for bedriftsomdømme som tilhører Kantar Group. Befolkningsundersøkelsen gjennomføres årlig på våren blant samfunnsrepresentanter i ulike aldre og i henhold til ESOMARs retningslinjer og standarder for markeds- og samfunnsforskning. En lignende studie om omdømmet til høyere utdanningsinstitusjoner er også organisert i Estland.

RELATERTE ARTIKLER

Temaer

Liv Malthe

Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *