Grenseland møtes i Helsingfors for å diskutere brudd på EUs sanksjoner og unngåelse

Kampen mot omgåelse av EU-sanksjoner er en felles oppgave for EU-medlemsstatene, spesielt de som grenser til Russland, er i forkant av gjennomføringen av sanksjoner. For å fremme videre samarbeid møttes nabolandene – Estland, Latvia, Litauen, Polen, Finland og Norge, medlem av Den europeiske frihandelssammenslutning (EFTA) – i Helsingfors fra 15. til 17. mai.

EU har vist besluttsomhet og solidaritet som svar på den uprovoserte angrepskrigen som Russland har ført mot Ukraina siden februar 2022. EU har tatt viktige beslutninger på sanksjonsområdet og i løpet av de siste 15 månedene har den gradvis økt press på Russland ved å innføre nye restriktive tiltak. Gitt effektiviteten av sanksjoner, har Russland utviklet ulike teknikker for å omgå dem.

De fleste EU-handelsstrømmene, inkludert varer eksportert fra EU under sanksjoner, leveres til deres destinasjon – et av tredjelandene – via de ytre grenselandene og Russland. Landene som ligger ved EU/EFTAs ytre grense har således en felles oppgave og den viktigste rollen i anvendelsen av EU-sanksjoner og kontroll av varer som importeres eller eksporteres fra EUs medlemsland. , inkludert varer brakt til grensen fra andre EU-land. De ytre grenselandene er i en unik og vanskelig situasjon, og derfor er videreføring av tett samarbeid og felles handling fra myndighetene i disse landene av særlig betydning for å fortsette å ta tak i problemene knyttet til omgåelse og unndragelse av sanksjoner. Det skal bemerkes at en streng og enhetlig anvendelse av sanksjoner er avgjørende for deres effektive og hensiktsmessige effekt.

Kompetente nasjonale myndigheter, som har ansvar for å koordinere gjennomføringen av sanksjoner på nasjonalt nivå og utstede autorisasjoner (f.eks. eksportlisenser, betalingsfullmakt), og ansatte ved tollmyndighetene i grenseland har deltatt i den tre dager lange diskusjonen. På møtet deltok også Sverige, landet som har EU-formannskapet, og EU-kommisjonen (European Anti-Fraud Office – OLAF) representanter. Deltakerne diskuterte hvordan man kan styrke tiltak for å hindre omgåelse av EUs sanksjoner pålagt Russland og Hviterussland.

Deltakerne ble enige om å utdype samarbeidet om anvendelse av sanksjoner, styrke enhetlig anvendelse av tollkontroller, arbeide for harmonisering av utstedelse av tillatelser og utvide den regelmessige utvekslingen av informasjon og beste praksis. Følgelig bestemte partene seg for å utvikle felles anbefalinger for gründere for å oppdage brudd og omgåelse av sanksjoner.

Møtet ble avsluttet med en meningsutveksling om eksportkontrollspørsmål.

Helsingfors 17. mai 2023

Finland

Estland

Latvia

Litauen

Polen

Norge

Sverige

Liv Malthe

Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *