Kategori: Underholdning

Nordic Talking Festival 2022

Runeleseverksteder, vikingkampforestillinger, kurs i norsk folkedans, fotoutstilling, konserter, foredrag, rundebord, foredrag, møter med kunstnere, forfattere og lærde fra Polen og Skandinavia – dette er bare noen få -noen av attraksjonene som vil finne sted i løpet av Norse Talking Festival.

Pluss sjekker gebyrene. Endringer fra juli

Plus annonserte en reduksjon i beløpet for tilleggsavgifter som belastes under Fair Roaming Policy i EU, Norge, Island og Liechtenstein. De nye satsene trer i kraft 1. juli 2022. I forbindelse med ikrafttredelsen av Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2022/612