Etter 30 år med prøving og planlegging gikk det endelig. 1. oktober vil gass fra Norge strømme gjennom Baltic Pipe

1. oktober 2022 skal Baltic Pipe-systemet begynne å transportere gass fra felt på norsk kontinentalsokkel til Polen via en 900 km lang rute gjennom Danmark.

De første konseptene som indikerte Norge som en potensiell gasskilde dukket opp i 1991, men det var først i 1997 at norske selskaper tilbød gassleveranser til Polen via Tyskland, men på tilnærmet omvendt basis. Nordmennene skulle levere gass til Tyskland, og til gjengjeld skulle Polen ta imot russisk gass fra gassrørledningen Yamal som da var under bygging. Den polske regjeringen har imidlertid forsøkt å skaffe forsyninger direkte via en spesialkonstruert gassrørledning.

Den 3. juli 2000 undertegnet statsministrene i Polen og Norge, Jerzy Buzek og Jens Stoltenberg, en erklæring der det ble uttalt at de to regjeringene «erkjenner de pågående kommersielle forhandlinger mellom partene med sikte på å levere gass til Polen under en lang -tidskontrakt for levering av 5 milliarder kubikkmeter per år, som kan skape grunnlag for bygging av en ny gassrørledning fra norsk kontinentalsokkel til Østersjøkysten for dette formålet i Polen. I uttalelsen «hilste de to regjeringene» hensikten om å signere en skikkelig kontrakt velkommen.

Danske DONG har sluttet seg til handelssamtalene mellom PGNiG og Statoil. 8. juni 2002 ble PGNiG og DONG enige om å levere 16 milliarder kubikkmeter. Dansk gass i 8 år fra 2003. Samtidig ble det enighet om å opprette et konsortium for bygging av en gassrørledning fra Danmark til Polen via Østersjøen, kalt Baltic Pipe. Partene påpekte at norske gassprodusenter som forhandler om en avtale med PGNiG kan slutte seg til konsortiet.

Den 3. september 2001 ble det i Oslo, i nærvær av statsministrene Buzek og Stoltenberg, signert en kommersiell avtale mellom PGNiG og fem norske selskaper: Statoil, Norsk Hydro Produksjon, TotalFinaElf Exploration Norge, Norskeshell, Mobil Exploration Norge. Kontrakten ga levering av 74 milliarder kubikkmeter fra Norge til Polen. gass ​​i 2008-2024. Ifølge henne skulle det i 2008 leveres 2,5 milliarder kubikkmeter til Polen. av gass, så skulle forsyningsvolumet øke systematisk for å nå nivået på 5 milliarder kubikkmeter i 2011. årlig. Ifølge statsministeren banet avtalen vei for bygging av en ny gassrørledning.

I desember 2003, etter diskusjoner med Statoil, informerte PGNiG om at begge parter var enige om at det ikke var noen grunn til å implementere avtalen fra september 2001. Det polske selskapet kunngjorde at Statoil planla å levere gass til Polen og de skandinaviske landene. Men på grunn av manglende evne til å selge 3 milliarder kubikkmeter. gass ​​per år på de skandinaviske markedene og umuligheten av å allokere ytterligere 5 milliarder kubikkmeter på det polske markedet. årlig har de grunnleggende økonomiske forutsetningene for prosjektet ikke blitt respektert. På det tidspunktet var Yamal-kontrakten i kraft, der PGNiG skulle motta minst 8,7 milliarder kubikkmeter. Russisk gass i ta-eller-betal-formelen.

I mars 2016 kunngjorde gassoverføringssystemoperatørene i Polen og Danmark – Gaz-System og Energinet offisielt at de i fellesskap undersøkte mulighetene for å koble sammen de polske og danske overføringsnettene ved hjelp av gassrørledningen Baltic Pipe og har til hensikt å utvikle en mulighetsstudie av slutten av året. I løpet av de påfølgende årene ble de neste fasene av investeringsprosessen gjennomført og de endelige investeringsbeslutningene ble tatt av operatørene i november 2018. Byggingen ble fullført i 2022, bortsett fra to seksjoner ved Danmark, hvor arbeidet i 2021 ble suspendert i flere måneder på grunn av tilbakekall av miljøtillatelser. På grunn av denne forsinkelsen, 1. oktober 2022, vil Baltic Pipe-systemet begynne å operere med begrenset kapasitet, ved å bruke deler av det danske systemet. Rørledningen skal være i full drift 1. januar 2023, etter dansk ferdigstillelse av anleggsarbeidet.

Kilde: PAP, niezalezna.pl,


Kristofer Nilsen

General bacon-lærer. Arrangør. Tenker. Faller mye ned. Ekstrem ølnerd

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *