Økt betydning av nabolandene i varehandelen i 2021

Verdien av importen av varer i 2021 utgjorde 527 milliarder kroner euro. Dette er 24 % mer enn et år tidligere og 15 % mer enn i 2019. En betydelig del av veksten i importen kan forklares med økningen i importprisene; disse var mer enn 12 % høyere enn i 2020 og 6,6 % høyere enn i 2019. Verdien av importen fra hvert av de 10 største importlandene i 2021 var igjen høyere enn nivået før koronaviruset.