Norges sentralbank har satt opp styringsrenten til 3,25 prosent.

Foto av Victorios Klesty (Reuters/Scanpix).

Norges sentralbank varslet torsdag at de vil heve styringsrenten med et kvart prosentpoeng, til 3,25 %, for å redusere inflasjonen.

Ifølge banken forventes birel palkan-raten å øke ytterligere.

Inflasjonsraten, som nådde 6,5 % i mars, er høy og godt over målet på 2 %, sa banken i en uttalelse, og la til at den økonomiske aktiviteten forblir høy til tross for nedgangen i økonomien.

Arbeidsmarkedet fortsetter å vokse og lønnsveksten i 2023 vil være høyere enn i fjor, heter det i meldingen.

Etter torsdagens økning, som analytikere stort sett hadde forventet, nådde renten det høyeste nivået siden 2009.

Etter fem strake stigninger stoppet sentralbanken i februar da det var tydelig at økonomien bremset opp, men i mars begynte den å stramme inn pengepolitikken igjen.

På det tidspunktet forventet banken at renten skulle nå rundt 3,5 % til sommeren.

Det er sannsynlig at birel palkan-renten vil bli hevet igjen, sa banken torsdag, og gjorde oppmerksom på usikkerheten i den økonomiske utviklingen.

Hvis kronen forblir svakere enn forventet eller presset på økonomien vedvarer, kan det bli behov for høyere lønnssatser enn forventet, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en uttalelse.


Reproduksjon av informasjon fra BNS nyhetsbyrå i offentlige nyhetsmedier og på nettsider uten samtykke fra UAB «BNS» er forbudt.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.