Helse og omsorg sammenlignet internasjonalt

Andelen dagligrøykere 15 år eller mer i Nederland gikk fra 23 prosent i 2007, kl 17 prosent i 2017. Nedgangen var litt større enn gjennomsnittet på tvers av OECD-land (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), med andelen røykere rett under OECD-gjennomsnittet. Den gjennomsnittlige andelen røykere i OECD-land er 18 prosent (2017) og var 23 prosentent (2007).

Forskjellene mellom landene er store. I Hellas økte andelen røykere fra 40 i 2006 til 27 i 2014. I noen land er antallet røykere relativt høyere, som Slovakia og Østerrike. Men i de aller fleste land er det færre som røyker enn før.