Etter eksplosjonen i Østersjøen – en diskusjon av russiske fiskere

Mens russerne anklager USA for angivelig å ha sprengt gassrørledninger i de baltiske landene, er vesteuropeiske land nesten overbevist om at Russland selv gjorde det.

Fiskebåter som dekke

Norges vedtak kan sees på som en bekreftelse på dette – der ble det etter sabotasjen av Nord Stream og Nord Stream2 startet en diskusjon om fullstendig stenging av havner for russiske skip.

Norge er et av få land i Vest-Europa hvor det er gjort unntak for mottak av russiske skip. Dette er knyttet til russiske fiskere som kjøper fiskekort fra Norge og bruker landets havner.

En ny diskusjon om å stenge norske havner for alle russiske skip har startet i landets storting i Stortinget. Spørsmålet er om man skal ta risikoen og slippe de russiske fiskebåtene inn.

Det er en versjon at fiskebåter kan brukes som dekke til militære formål. Det er frykt for at fiskefartøy kan bli brukt som sabotasjemiddel mot Norges energi- og havneinfrastruktur.

Ifølge Kystverket anløp russiske fiskefartøy norske havner 978 ganger i fjor.

Ifølge Kystverket anløp russiske fiskefartøy norske havner 978 ganger i fjor.

I løpet av det siste året har det skjedd flere hendelser med russiske fiskefartøy i norske havner. Den kanskje mest betydningsfulle var i 2019. Den russiske fiskebåten «Buchta Najezdnik» eksploderte og sank i Trumsi da den tok fyr i nærheten av kaia. i 2021 sommeren skjedde et lignende tilfelle i Kirkenes, da den 54 år gamle russiske krabbefiskebåten «Tamango» tok fyr.

Innspilt spionasje, sabotasje

Det er allerede bekymringer i Norge om en mulig russisk påvirkning.

For bare noen uker siden ble droner oppdaget fly rundt minst tre norske oljerigger i Nordsjøen i områdene Snore, Gulfaks og Johan Sverdrup.

Det er mistanke om at rekognoseringen ble utført av russiske fly, da Norge produserer store mengder gass fra disse feltene, som sendes til Vest-Europa for å erstatte russisk gass.

Hendelse: For noen år siden ble det registrert en sak da den russiske fiskebåten «Buchta Najezdnik» tok fyr i den norske havnen i Tromsø. Bilde «M123.net».

Det har allerede vært mystiske hendelser i norske farvann. I fjor ble en del av en sjøkabel kuttet og stjålet i Polhavet. Kommunikasjonen mellom øya Svalbard og det norske fastlandet hadde gått tapt.

Det er også registrert nettangrep mot enkelte norske statlige institusjoner.

Da dette skjedde var Norges nære nabo Russland hovedmistenkt, men det fantes ingen konkrete bevis.

Situasjonen ligner på sabotasjen av «Nord Stream» og «Nord Stream 2» i Østersjøen, der før rørledningene eksploderte, ble det tilsynelatende registrert et russisk fly som sirklede rundt området, men det er ingen bevis direkte da russerne sprengte gassrørledninger igjen.

Kalles akilleshæl

Beslutningen om ikke å slippe russiske fiskebåter inn i havner er ikke lett for Norge. Han har ikke nok fartøy til å fange kvoten med fisk. Norskehavet, en del av Barentshavet som tilhører Norge, er ekstremt generøst for fiskerne.

At russiske fiskere fanger fisk i norske farvann er ekstremt gunstig for Norge, fordi den fangede fisken ikke går til Russland, men til norske havner.

Det er ingen tilfeldighet at Norges handels- og fiskeriminister Bjørn Skjeran sa at han «ikke ser noen grunn til å ødelegge unntaket for russiske fiskefartøyer for å gå inn i norske havner».

Vil nærings- og fiskeriministerens ønsker bli hørt? Den norske regjeringen har i hvert fall lovet å ikke stenge havnene sine for russiske fiskefartøy ennå.

Norske stortingspolitikere er stadig mer redde for mulig russisk spionasje og bruk av fiskeflåten til militaristiske formål. I den nye Stortingssesjonen som startet denne måneden, fremmet liberale politikere i det norske stortinget et forslag om å vurdere spørsmålet om fullstendig stengning av havner for russiske skip.

Den norske hæren går også inn for å stenge havnene. Etter deres vurdering er Norge, som leverer gass og olje til vesteuropeiske land, «det største og mest strategisk viktige sabotasjeobjektet i hele Europa». En av forskerne fra Sjøkrigsskolen sier fritaket for fiskefartøy fra å besøke norske havner er landets akilleshæl eller «en gavepakke til de som vil gjøre mest mulig skade på de demokratiske landene i Vest-Europa».

Aksel Andersen

Prisbelønnet reiseelsker. Bacon-nerd. Total forfatter. Utøver på sosiale medier. TV-nerd. Matbanebryter. Ivrig leser

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *