Det norske oljefondet gikk på et rekordstort tap

Foto av Victoria Klesty (Reuters/Scanpix).

Det første året gikk halvparten av det norske statlige formuesfondet, også kjent som det norske oljefondet, med et tap på 174 milliarder. USD tap

1,3 billioner Tapet av USD-fondet nådde -14,4 % i årets første måneder. Det er riktig at det er 1,14 %. poeng er en bedre indikator enn et fall i indeksen det sporer. Dette er den største 6-måneders nedgangen i fondets 26-årige historie.

Det største prosentvise fallet i fondet var i 2008, da fondet trakk seg tilbake 23 %. Men siden hele fondet var mye mindre på den tiden, var dets faktiske sammentrekning 633 milliarder dollar. kr mot 1 680 000 000 000 kr. kr for første halvår.

Fallet var hovedsakelig forårsaket av fallet på 28 % i teknologiaksjer.

Markedet er definert av stigende lønnssatser, høy inflasjon og krig i Europa, sier Nicolaijus Tagenas, administrerende direktør i Norges Bank Investment Management, fondsforvalteren.

Selv i fjor hadde fondet den største økningen noensinne.

N. Tagenas gjentok at markedene vil være svake i fremtiden, og derfor vil fondet også få en nedgang.

Det er det du forventer, beskrev han resultatene.

De største tapene i aksjeporteføljen var Meta Platforms, Amazon og Apple. I fondets samlede posisjon steg kun aksjer i energiselskaper.

Ved utgangen av perioden var 68,5 % av fondet investert i aksjer, 28,3 % i obligasjoner, 3 % i unotert eiendom og 0,1 % i unotert energiinfrastruktur.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg og vi informerer deg i et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i Business, Sodra, Registersenter, etc. i bratsj.