Vekslekontorer i Polen veksler ikke norske kroner? Vi verifiserer informasjonen

– Vi fikk vite at banken ikke vil gjennomføre kontanttransaksjoner i svenske og norske kroner fredag ​​kveld – sier en ansatt ved et av vekslingskontorene. Han legger til at de har fått informasjon om at norske banker ikke vil kjøpe kroner fra utenlandske banker. En ansatt ved et annet vekslingskontor mener imidlertid at årsaken til at Pekao SA stoppet kontanttransaksjoner i norsk valuta er fordi Norge tar ut kontanter. Vi hører gjentatte ganger et lignende argument på forskjellige vekslingskontorer.

I mellomtiden ga Finansdepartementet 26. mai en uttalelse om nedsettelsen av en offentlig kommisjon som skal utrede hvordan sikre og enkle (les kontantløse) betalinger for innbyggere i fjordlandet kan gis i fremtiden. I uttalelsen påpeker imidlertid departementet at selv om kontanter sjelden brukes til daglig i Norge, fyller de likevel viktige funksjoner i betalingssystemet. – Å kunne betale kontant kan blant annet være viktig for økonomisk inkludering. På den annen side er kontantbetalinger forbundet med risiko, f.eks. hvitvasking, tyveri og arbeidslivskriminalitet. Kontantstyring er også forbundet med høye faste kostnader. Samtidig dukker det opp nye typer betalings- og verdilagringssystemer. – Stortinget har bedt regjeringen om å sette ned en offentlig kommisjon som skal vurdere kontantenes fremtidige rolle i samfunnet. Det oppnevnte utvalget vil foreta en bred og omfattende vurdering av betalingsområdet, inkludert kontanters rolle – legger han til.

Avgjørelsen vil imidlertid ikke bli fattet i løpet av få dager – utvalget skal levere sin rapport innen 15. november 2024.

Vi har bedt Finansdepartementet om en kommentar.

Som svar understreker departementet: Informasjonen om at Norge tar ut penger er en misforståelse. – Norge tar ikke ut kontanter. I henhold til norsk lov er enhver bank i Norge pålagt å akseptere kontantinnskudd og stille kontanter til rådighet for sine kunder i henhold til kundenes krav og behov, enten selv eller gjennom avtale med en ekstern finanstjenesteleverandør. Bedrifter plikter å ta imot kontantbetalinger, og Justis- og samfunnssikkerhetsdepartementet jobber nå med et forslag for å tydeliggjøre disse reglene – kommenterer statssekretær Jakob Bjelland i departementet.

Kristofer Nilsen

General bacon-lærer. Arrangør. Tenker. Faller mye ned. Ekstrem ølnerd

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *