Danmark: en Valhalla hvis du mottar eller yter omsorg?

Det nederlandske helsevesenet kan lære mye av de i de skandinaviske landene, sies det ofte. Det vises blant annet til den danske nasjonale elektroniske pasientjournalen og den sentrale koordineringen av akuttbehandlingen i dette landet. Danmark er imidlertid ikke det lovede landet når det gjelder helsetjenester.

Forskningsbyrået Gupta Strategists sammenlignet nylig vår sykehusbehandling med den i Danmark. De publiserte resultatene av dataanalysen deres i en rapport med den avslørende tittelen «Care in Denmark: Valhalla…or not? Interessant, synes jeg, fordi danskene sliter med de samme problemene som oss. Også de står overfor en betydelig aldrende befolkning, økende personalmangel og økende helsekostnader. Helsekostnader i Danmark er allerede 13 % høyere enn her. Ganske bemerkelsesverdig er andelen av bruttonasjonalproduktet som brukes til sykehusbehandling ikke mindre enn 35 % høyere. Dette er i stor grad personalkostnader; i Danmark jobber 52 % flere ansatte på sykehus enn i Nederland. Og disse helsearbeiderne gir også mer omsorg: 75 % flere akuttbesøk, 49 % flere pleiedager og 71 % flere CT-skanninger. Og dette mens den danske befolkningen er svært lik den nederlandske befolkningen når det gjelder aldersstruktur og helse.

I vårt eget land er vi i stand til å gi samme kvalitetspleie til lavere kostnader og med færre sykehusansatte. En viktig årsak til dette er etter all sannsynlighet den mer utviklede primæromsorgen og eldreomsorgen i landet vårt. Dette forhindrer at omsorgsproblemer havner på (dyre) sykehus. Dette understreker nok en gang viktigheten og kostnadseffektiviteten av omsorgen i sykehjem, allmennpraksis og hjemmesykepleie. Med tanke på den høye og dyre pleiebruken på sykehus, kan du derfor spørre deg om ikke danskene kan lære av oss på området riktig pleie og «rett pleie på rett sted», heller enn omvendt. .

Danske sykehusspesialister opplever en mye bedre balanse mellom arbeid og privatliv

Det som også er nevnt i Gupta-rapporten er fordelene med entreprenørskap i den nederlandske helsesektoren. Fordi helseinstitusjoner, som sykehus og medisinsk praksis, må betale for seg selv, er de motiverte til å jobbe effektivt og innovere. I Danmark er helsearbeidere og administratorer effektivt embetsmenn i et statlig kontrollert helsesystem. Det er en risiko for at den iboende drivkraften for forbedring og innovasjon vil avta som et resultat, men på den annen side gir denne organisasjonsformen klarhet når det gjelder beslutningstaking. I Nederland går vi ofte på kompromiss i det uendelige og polderer på jakt etter en felles interesse som regelmessig mangler i helsevesenet. Nasjonalt lederskap i Danmark er svært vedvarende når det gjelder temaer der transformasjon kan ha en negativ innvirkning på individuelle helseinstitusjoner, for eksempel ved konsentrasjonen av svært komplekse helsetjenester.

Det som ikke var inkludert i studien er arbeidsglede, opplevd arbeidspress og (langtids)fravær hos sykehusansatte. For «Over de Grens»-podcasten snakket jeg med fem nederlandske leger som jobber i Danmark, Sverige og Norge. Alle, men spesielt sykehusspesialistene, la vekt på gode sosiale tilbud, som barnepass, og fremfor alt en mye bedre balanse mellom jobb og privatliv. Med 1 FTE lik 37 timer i stedet for nederlandske 45+ timer og arbeidsdager fra 08:00 til 15:00. Ja, da trenger du mer personale, men sannsynligheten for at de ansatte blir utslitt kan være mindre.

Helsevesenet i Danmark er ikke en valhall for helsevesenet. Spørsmålet er om det virkelig er det å jobbe i dette systemet.Les også
Mer fra Danka Stuijver


Natassian Ullmann

Frilans popkulturelsker. Typisk nettguru. Prisvinnende gründer. Hengiven bacon-banebryter. Musikkviter

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *